Autószerelő

mioklogo

A MIOK Dél-Dunántúli Régió Közhasznú Nonprofit Kft. (nyilvántartásba vételi száma: E001054/2015) tevékenységi köre kiterjed az iskolarendszeren kívüli képzésre.
Kaposvári kirendeltsége a térség piaci igényeihez, társadalmi és gazdasági szerkezetéhez igazodva igyekszik megrendelőinek magas színvonalú szolgáltatást nyújtani.

autsz

Autószerelő

E001054/2015/A001

Jellege: szakképesítést ad – OKJ 54 525 02
Jelentkezési feltételek: érettségi végzettség,

egészségügyi alkalmasság

Képzés óraszáma: 960 óra (ebből 480 óra elmélet)
Részvételi díj: 240 000 Ft. + 40 000 Ft. vizsgadíj
A képzés helyszíne: Kaposvár
Kezdés várható időpontja: 2016. június

A szakmai képzés célja: olyan általánosan művelt, korszerű szakmai elméleti és gyakorlati felkészültségű szakemberek képzése, akik képesek ellátni a szakképesítés munkaterületének megfelelő munkaköröket, foglalkozásokat.

Az autószerelő a közúti járművek valamennyi gépészeti és elektronikusan irányított egységére vonatkozó műszaki állapotvizsgálati, hibafeltárási és hibaelhárítási, valamint javítási és beállítási műveleteket hajt végre. A tanfolyam végzett résztvevője tevékenysége során azonosítja a járművet, annak fő egységeit és szemrevételezéssel, illetve műszeres méréssel hibafeltárást, műszaki állapotvizsgálatot végez. Megtervezi a munkafolyamatot és közreműködik az árajánlat készítésénél. Javítás esetén azonosítja és kiválasztja a szükséges alkatrészeket, megtervezi a technológiát, elvégzi a szerelési műveleteket, majd méréssel, próbával ellenőrzi. Az autószerelő a közúti járművön környezetvédelmi és közlekedés-biztonsági ellenőrző mérést hajt végre, a szükséges javítási és bizonylatolási dokumentációt kiállítja.

Oktatott modulok:

•  11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság
•  10417-12 Közlekedéstechnikai gyakorlatok
•  10416-12 Közlekedéstechnikai alapok
•  10418-12 Járműkarbantartás
•  10422-12 Járműdiagnosztika
•  11499-12 Foglalkoztatás II.
•  11498-12 Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzéseknél)
•  10421-12 Autószerelő feladatai
A vizsgára bocsájtás feltételei a modulzárók megléte.

Megszerezhető képesítés: vizsgabizottság előtt tett sikeres vizsga esetén államilag elismert, országos érvényű szakképesítést kapnak hallgatóink.

VISSZA AZ ELŐZŐ OLDALRA